Onze visie

Als fokker is het onze taak om te streven naar een “perfecte” of “ideale” Rottweiler. Iedereen weet natuurlijk dat de perfectie niet bestaat, maar dat mag ons niet beletten om er toch naar te streven. Daarnaast is de “ideale” Rottweiler voor interpretatie vatbaar. Want wat is nu de ideale Rottweiler? Voor ons is dat een hond die op alle vlakken zijn steentje kan bijdragen! Een hond die sociaal is, voldoende actief maar bovenal een aangename huishond en trouwe vriend van het gezin.

Deze taak begint al bij de selectie van onze honden. Om zoveel mogelijk aandoeningen uit te sluiten is een goede screening belangrijk. Let op, wanneer ze drager zijn van een bepaalde aandoening wil dat niet automatisch uitsluiting betekenen. Echter wil dat voor ons wel zeggen dat wij op zoek moeten gaan naar de juiste combinatie zodat we lijders kunnen voorkomen.

Al onze honden worden gescreend op onderstaande aandoeningen door middel van RX – DNA afname – Echocardiografie.

HD: Heupdysplasie (RX)

ED: Elleboogdysplasie (RX)

SD: Schouderdysplasie (RX)

DCM: Dilated Cardiomyopathie (ECG)

JLPP: Juvenile Laryngeal Paralysis Polyneuropathy (DNA)

NAD : Neuroaxonale Dystrofie (DNA)

LEMP : Leuko-encefalomyelopathie (DNA)

DM : Degeneratieve Myelopathie (DNA)

XL-MTM : X-linked Myotubular Myopathy (DNA)

Coat length : Haarlengte (DNA)

Na een zorgvuldige screening gaan wij over tot de zoektocht naar de geschikte partner voor onze honden om zo bij te dragen tot de verderzetting van een gezonde Rottweiler.

Na de geboorte staan de pups ook al onmiddellijk onder regelmatig toezicht van onze dierenarts. Zij volgt alles netjes op zodat ze volgens schema ontwormd, gevaccineerd en gechipt worden. Ook staat zij in voor de DNA afname waarmee KMSH de afstamming van uw pup controleert.