Gastgezin gezocht!

Waarom zoeken wij een gastgezin?

Voor ons komt het welzijn van onze honden op de eerste plaats. Als fokker beperken we ons dan ook liever tot een bepaald aantal honden.

Er worden echter regelmatig pups geboren die we graag zouden aanhouden voor de verderzetting van onze kennel. Echter, hoe groot onze liefde ook is, onze aandacht, tijd en huisvesting is niet oneindig.

Daarom is het fijn als we dan kunnen rekenen op gastgezinnen die samen met ons aan de toekomst willen werken. In de meeste gevallen zal dit gaan om teefjes waar we een thuis voor zoeken, maar af en toe kan dit ook nodig zijn voor een reu.

Wij zoeken enkel gezinnen voor onze pups, waar ze dan hun hele leven mogen wonen. Alle honden die hier opgroeien blijven ook na hun “pensioen” bij ons om te genieten van hun oude dag! Het is dus niet zo dat honden die op pensioen gaan ook nog moeten verhuizen.

Daarnaast is het ook belangrijk te weten dat een gastgezin de hond niet zomaar toegewezen krijgt. Hier zijn net als bij al onze pups duidelijke afspraken, alsook kosten aan verbonden.

True Troubles Vom Aratoamin bij haar gastgezin
True Troubles Vom Aratoamin bij haar gastgezin
Wat verwachten wij van ons gastgezin?

Als gastgezin moet u eerst en vooral goed beseffen dat u een “levenslange” verbintenis aangaat. Het is dus niet maar voor even, maar voor het gehele leven van de hond.

Omdat een goede start in het leven zeer belangrijk is, vragen we dat u als gastgezin in staat voor de dagelijkse verzorging, voeding, opvoeding van uw hond. Zodat er in optimale omstandigheden kunnen opgroeien.

Het Europese paspoort wordt op naam van het gastgezin gezet, de stamboom blijft echter op naam van de kennel staan. Enkel wanneer een pup uiteindelijk toch niet geschikt blijkt voor de fok of de afspraken rond de geplande nestjes zijn nagekomen dan wordt de stamboom ook overgeschreven op het gastgezin.

Per teefje in gastgezin plannen we gemiddeld 2 nesten met een absoluut maximum van 3. Na elk nest evalueren we ook telkens het welzijn van het teefje. We zullen dan ook niet aarzelen om het teefje eerder met “pensioen” te laten gaan en over te dragen aan het gastgezin wanneer wij dit nodig achten. Het is altijd mooi wanneer ze kunnen bijdragen tot een mooie toekomst van het ras, maar dit mag nooit ten koste gaan van hun welzijn op sociaal, mentaal en fysiek vlak.

Verder zijn er enkele duidelijke afspraken:

  • Het gastgezin woont binnen een haalbare afstand. Zo kunnen we een band behouden met de door ons geplaatste hond en is het ook haalbaar hen op te halen wanneer nodig.
  • Teven worden niet gesteriliseerd! Reuen worden niet gecastreerd! Dit kan enkel om medische reden en na overleg met ons als fokker.
  • Teefjes kunnen gedekt worden vanaf 24 maanden en zullen bij de fokker bevallen.
  • Teefjes mogen geen nesten hebben, buiten de met de kennel afgesproken nestjes. Na deze nestjes mag het teefje in overleg met de kennel gesteriliseerd worden op kosten van het gastgezin.
  • Reutjes mogen vanaf 20 maanden onbeperkt dekken binnen de kennel, buiten de kennel enkel voor zorgvuldig gekozen teven. Het gastgezin heeft geen inspraak in de gekozen teven.
Wat doen wij als fokker?

Als fokker dragen wij uiteraard alle fok gerelateerde kosten. Dit omvat alle voorbereidende kosten zoals medische onderzoeken, maar ook alle kosten die een nestje met zich meebrengt voor zowel moeder als pups.

Per nestje verblijft het teefje +/- 9 weken bij ons en omringen wij haar met de beste zorgen en liefde. Dit is meestal 1 week voor de uitgerekende datum tot 8 weken er na. De tijd tussen geslaagde dekking en een week voor de bevalling mag ze gewoon weer naar huis. Tijdens haar verblijf hier zijn jullie natuurlijk van harte welkom om haar te bezoeken en de pups van kortbij op te volgen.

Zoals we eerder aanhaalden is het belangrijk dat we een goede klik behouden met jullie als gastgezin en de hond. Daarom hechten we veel waarde aan regelmatig contact en bieden we ook de mogelijkheid aan dat wij opvang voorzien als jullie een weekendje op stap gaan.